48 Hole Mini Cupcake Box

48 Hole Mini Cupcake Box

$6.55
In Stock


Calculate Shipping

48 Hole Mini Cupcake Box by Mondo

(1131)

SKU 1131
Brand Mondo
Shipping Weight 0.1500kg

More From This Category


Cake Box- 20x20

Cake Box- 20x20

$7.95

Cake Box 8x8x4

Cake Box 8x8x4

$1.30

Box 11x11x4

Box 11x11x4

$2.75

Box 1/4 Slab

Box 1/4 Slab

$3.95

Mini Cupcake Box- 12 hole

Mini Cupcake Box- 12 hole

$4.00

Box Rectangle 18x14

Box Rectangle 18x14

$5.95

Box 4x4x3

Box 4x4x3

$0.95