24 Hole Mini Cupcake Box

24 Hole Mini Cupcake Box

$5.95
In Stock


Calculate Shipping

24 Hole Mini Cupcake Box by Mondo 

(1130)

SKU 1130
Brand Mondo
Shipping Weight 0.1500kg

Others Also Bought


Mini Cupcake Box- 12 hole

Mini Cupcake Box- 12 hole

$3.00

2 Hole Cupcake Box

2 Hole Cupcake Box

$2.00


More From This Category


48 Hole Mini Cupcake Box

48 Hole Mini Cupcake Box

$6.55

Mini Cupcake Box- 12 hole

Mini Cupcake Box- 12 hole

$3.00

Cake Box 14x14x6

Cake Box 14x14x6

$4.95

Box 11x11x4

Box 11x11x4

$2.75

2 Hole Cupcake Box

2 Hole Cupcake Box

$2.00

16x16x16 Hi Top Box

16x16x16 Hi Top Box

$7.70

Cake Box 6 x 6 x 6

Cake Box 6 x 6 x 6

$2.00